Mr Cường - Center Hills GV - Thi công xây dựng - NHÀ HOÀN THIỆN

NHÀ HOÀN THIỆN

Mr Cường – Center Hills GV – Thi công xây dựng

Thi công xây dựng – Center Hills – L19.23 Mr Cường

  • Khởi công ngày: 01/04/2016

  • Dự kiến hoàn thành: 75 ngày

ĐÃ BÀN GIAO. MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI BÀN GIAO:

BUỔI BÀN GIAO NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS - QUẬN GÒ VẤP
BUỔI BÀN GIAO NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS – QUẬN GÒ VẤP
BUỔI BÀN GIAO NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS - QUẬN GÒ VẤP
BUỔI BÀN GIAO NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS – QUẬN GÒ VẤP
Phòng Khách NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS - QUẬN GÒ VẤP
Phòng Khách NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS – QUẬN GÒ VẤP
Phòng Khách NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS - QUẬN GÒ VẤP
Phòng Khách NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS – QUẬN GÒ VẤP
Phòng Bếp NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS - QUẬN GÒ VẤP
Phòng Bếp NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS – QUẬN GÒ VẤP
ĐÃ BÀN GIAO NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS - QUẬN GÒ VẤP
ĐÃ BÀN GIAO NHÀ L19.23 KDC CITYLAND CENTER HILLS – QUẬN GÒ VẤP

 

DMCA.com Protection Status