L8.6 Mr Quế - Thi công xây dựng - NHÀ HOÀN THIỆN

NHÀ HOÀN THIỆN

L8.6 Mr Quế – Thi công xây dựng

Thi công xây dựng – KDC CityLand Center Hills – L8.6 Mr Quế

  • Khởi công ngày: 05/10/2016

  • Dự kiến hoàn thành: 90 ngày

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án:

ĐÃ BÀN GIAO NHÀ

 

PHÒNG BẾP NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG BẾP NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG KHÁCH NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG KHÁCH NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG KHÁCH NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG KHÁCH NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG THỜ NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÒNG THỜ NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
DÀN ĐÈN PHÒNG BẾP NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
DÀN ĐÈN PHÒNG BẾP NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÍA SAU 2M NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP
PHÍA SAU 2M NHÀ L8.6 KDC CITYLAND CENTER HILLS QUẬN GÒ VẤP

Công Ty Cổ Phần Nhà Hoàn Thiện

DMCA.com Protection Status