L21.6 Mr Lâm - Thi công xây dựng - NHÀ HOÀN THIỆN

NHÀ HOÀN THIỆN

L21.6 Mr Lâm – Thi công xây dựng

Thi công xây dựng – Center Hills – L21.6 Mr Tâm

  • Khởi công ngày: 14/07/2016

  • Dự kiến hoàn thành: 75 ngày (29/09/2016)

BANDROLL-MRLAM-web

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án:

BÀN GIAO NHÀ – 25/10/2016


 

Công Ty Cổ Phần Nhà Hoàn Thiện

DMCA.com Protection Status