Mrs Nga - Center Hills - Thi công xây dựng - NHÀ HOÀN THIỆN

NHÀ HOÀN THIỆN

Mrs Nga – Center Hills – Thi công xây dựng

Thi công xây dựng – Center Hills – L6.20 Mrs Nga

  • Khởi công ngày: 29/04/2016

  • Dự kiến hoàn thành: 75 ngày

thicongxaydung

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án:

ĐÃ BÀN GIAO

Công Ty Cổ Phần Nhà Hoàn Thiện

DMCA.com Protection Status