Mrs Huê - Center Hills - Thi công xây dựng - NHÀ HOÀN THIỆN

NHÀ HOÀN THIỆN

Mrs Huê – Center Hills – Thi công xây dựng

Thi công xây dựng – Center Hills – L6.12 Mrs Huê

  • Khởi công ngày: 08/06/2016

  • Dự kiến hoàn thành: 75 ngày

DSC00618
Thi công xây dựng nhà L6.12 – Mrs Huê

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án:

ĐÃ BÀN GIAO

 

Công ty cổ phần Nhà Hoàn Thiện

DMCA.com Protection Status