L11.9 Mrs Hạnh - Thi công xây dựng - NHÀ HOÀN THIỆN

NHÀ HOÀN THIỆN

L11.9 Mrs Hạnh – Thi công xây dựng

Thi công xây dựng – KDC CityLand Center Hills – L11.9 Mrs Hạnh

  • Khởi công ngày: 29/10/2016

  • Dự kiến hoàn thành:

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án:

Tiến độ xây dựng cập nhật 09/11/2016.

Tiến độ xây dựng cập nhật 20/12/2016.

ĐÃ BÀN GIAO

Công Ty Cổ Phần Nhà Hoàn Thiện

DMCA.com Protection Status